ساختار
ویژه هلدینگ ها
این برند راهکار تخصصی پگاه سیستم برای گروه شرکت ها(Holding) است. با اضافه کردن ویژگی ها تخصصی به کامل ترین تیپ برند ساختار (ERPX7) برای هلدینگ ها، راهکار ویژه و تخصصی را ایجاد کرده ایم. هلدینگ های ایرانی می توانند با استفاده از راهکارهای این برند ، همگام با استانداردهای به روز دنیا و در کلاس جهانی به مدیریت کسب و کار خویش مبادرت ورزند. این برند شامل کلیه محصولات نرم افزاری پگاه سیستم در کامل ترین نسخه خود با امکانات ویژه ساختار هلدینگ ها است.
قیمت: پس از مشاوره و مهندسی فروش
جهت خرید این نرم افزار و کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با واحد فروش شرکت پگاه سیستم به شماره۸۸۸۰۸۸۲۱ تماس بگیرید.